Hlavní předmět činnosti:

- dotační poradenství - programy ČR a EU

- zpracování žádostí do dotačních programů

- pomoc při realizaci projektů - výběrové řízení, dotační management

- strategické plánování

 

 

Naši klienti:

- obce a města, příspěvkové organizace

- podnikatelé

- NNO

- školy, vzdělávací instituce

 

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách společnosti Regionální Poradenské Služby Veselý

 

Zaměřujeme se na komplexní dotační poradenství, a to jak v rámci dotačních programů ČR, tak i v rámci dotačních programů EU. Máme sedmileté zkušenosti s přípravou žádostí o dotaci, a to jak pro subjekty veřejné správy a jimi zřízené příspěvkové organizace, tak i pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace aj. Žadatelům, jejichž žádost byla vybrána ke spolufinancování, jsme schopni poskytnout i služby spojené s úspěšnou realizací podpořeného projektu.

 

Zabýváme se také podporou regionálního rozvoje. Pro města/obce a mikroregiony zpracováváme strategické rozvojové dokumenty, hospodářské a sociální průzkumy území aj. Pro územní samosprávu zajišťujeme dále poradenskou a konzultační činnost v rámci formulace strategií regionálního rozvoje.

 

Podnikatelským subjektům můžeme kromě zpracování žádosti do různých dotačních programů nabídnout pomoc se zpracováním podnikatelských plánů, které např. vyžadují bankovní instituce. Dále nabízíme podnikatelům možnost posouzení podnikatelských záměrů z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení.

 

Neziskovým organizacím nabízíme pomoc s vyhledáním vhodných grantových programů přispívajících na jejich běžný provoz, na uspořádání jednorázových a pravidelně se opakujících aktivit, ale i na spolufinancování jejich rozvojových záměrů.

 

 

 

Územní působnost

Naše společnost sídlí na hranici regionu NUTS II Jihovýchod a Jihozápad. Avšak naše služby mohou využívat i zájemci z jiných regionů.

 

Lokalizace společnosti

 

 

Kontakt:

RPS Veselý

Náměstí 72

588 65 Nová Říše

vesely@rpsv.cz

tel.: 732 164 524